Kollegium

 

Unsere Lehrkräfte am Johannes-Turmair-Gymnasium

 

 

im 1. Halbjahr 2016/2017

 

 kiollegen 09 2016r

 

 

Schulleitung          
OStDin   Kammerer Andrea Km D, L Schulleiterin
StD   Sabinsky Markus Sy D, K Stellvertretender Schulleiter
             
StD   Krinner Wolfgang Kr M, Ph, Inf Mitarbeiter in der Schulleitung
             
StD   Beck Karl Be BL, C, B Beratungslehrer
StDin   Rumpler Sabine Ru L, D, K Oberstufenkoordinatorin
OStR   Pöschl Wolfgang B, C Oberstufenkoordinator 
             
Kollegium (2016/2017) Stand 18.09.2016        
StRefin   Aumann Vera Av D, E  
StRefin   Aumeier Jennifer Aj Sk, L, G  
StRin   Berger-Kreß Susanne Bs D, Sw  
OStR Dr. Birner Gerd Bd M, Ph  
OStR   Brandhuber Peter Bp B, C  
StR   Buchner Johannes Bu Sm, M  
StR   Ebenhöch Bernhard Eb M, Sm  
OStR   Ederer Martin Ed C, B  Ansprechpartner für MINT-Fragen
OStRin   Falke Monika Fa L, D  
StDin   Feldmeier Ingrid Fe Geo, E  
StR BV   Fellinger Johann Fj G, Gr, L  
StR   Fenzl Johannes Fz D, G, Sk, It  
OStRin   Fink Ulrike Fi M, Sw, E  
Beschäft.   Fuchs Birgit Fb Sw  
StD   Geier Christine Ge Gr, G, L  
StR   Hackl Günther Hg Ww, Sm  
Beschäft.   Helf Matthias Hf Sm  
StRin   Hertenstein Martina Hm D, G, Sk  
Beschäft.   Höcht-Willén Andrea Mu  
OStR Dr. Irler Hans Ir D, G  
OStRin   Jakumeit Sabine Ja Ph, M  
StR   Jantsch Peter Jp M, Sm  
OStR   Jungtäubl Albert Ju L, Gr, D  
StDin M.A. Kammermeier Luise Ka E, G, Sk  
OStR   Karsunke Peter Kp E, Geo  
StDin   Kitzinger Christine Kt F, E  
OStR   Knapek Thomas Kn Mu  
OStRin   Kölnberger Doris E, L  
StR i. BV   Krause Peter Ku D, E  
StR   Kronfeldner Stefan Ks C, B  
StRin i. BV Dr. Langer-Plän Martina Lp D, G, Sk  
Rlin   Lederer-Hensel Uta Lh Ev  
StRin M.A. Lichtenegger Caroline Lc D, G  
StRin   Loher Evelyn Lo K, M  
OStRin   Maag Judith Mg D, E  
OStRin   Mania Birgit Mb D, Gr, L  
StRin   Margraf Ilka Mf D, K  
OStR   Maurer Christian Mr Sp, G, E  
StRin   Meindl Christina Md F, Sp, Phi  
Beschäft.   Michl Anita Mi Mu  
StRin   Möbius Susann Sw, E  
Pf   Modschiedler Karlheinz Mk Ev  
OStRin   Pannermayr Carola Pa B, C  
StRin   Penninger Constanze Pe Ku  
StRin   Pietschmann Kathrin Pk E, L  
StRin Dr. Rebentrost Inken Ro B, C  
StD   Reich Alfred Rc Ph, M  
OStRin Dr. Reil Renate Re C, B  
OStRin i. BV   Reiser Elisabeth Ri F, E  
OStRin   Rothammer Sigrid Rs D, Geo  
OStRin   Sailer Birgit Sa Sw, M  
StR   Sättler Wolfgang D, G, Sk  
StD   Schambeck Nikolaus Sb M, Sm  
OStRin   Schlögl Susanne Sl Mu, D  
StR Dr. Schmelzer Manfred Sm M, Ph  
StD   Schöls Johann Ww, Geo  
OStRin   Schweiger Birgit Sc D, G  
OStR   Schwendke Martin Sw M, Ph, Inf  
StRin   Seidel Birgit Se D, E  
Lin   Seng-Zeller Birgit Sz D, Ku, M  
StD   Söldner Johann Sj K, Ph  
StRin   Sommer Julia So D, K  
OStR   Stern Alexander St Ku  
StRin   Stern Marianne Sr Geo, E  
Flin   Urmann Petra Ur    
Beschäft.   Vavra Jindrich Va Sm  
OStRin   Volland Birgit Vo Sw, E  
StR   Wagner Anton Wa M, Ph  
StRef   Weinhold Florian Wh E, D  
OStR   Wenninger Klaus Wk Ww, E  
StRin   Wiedemann Christina Wi Sp, E  
StR   Wolf Martin Wm K, L  
StRefin   Wolff Patrizia Wf Phi, Sw, D  
StRin   Ziereis Veronika Zi Sw, D